Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τετραγωνικών μπαταριών λίθιου;

November 18, 2021

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τετραγωνικών μπαταριών λίθιου;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τετραγωνικών μπαταριών λίθιου;

 

Πλεονεκτήματα: υψηλή αξιοπιστία της prismatic συσκευασίας μπαταριών λίθιου υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα συστημάτων σχετικά ελαφριά και υψηλής ενέργειας πυκνότητα απλούστερη δομή και σχετικά κατάλληλη επέκταση. Είναι αυτήν την περίοδο μια σημαντική επιλογή για την ενεργειακή πυκνότητα με την αύξηση της ικανότητας μονομερών η ικανότητα μονομερών μεγαλύτερη, η διαμόρφωση συστημάτων είναι σχετικά απλή, το οποίο το καθιστά πιθανό να ελέγξει τα μονομερή ένα προς ένα ένα άλλο πλεονέκτημα που παρουσιάζεται από το απλό σύστημα είναι ότι η σταθερότητα είναι σχετικά καλή.

Μειονεκτήματα, επειδή η τετραγωνική μπαταρία λίθιου μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με το μέγεθος του προϊόντος, υπάρχουν χιλιάδες πρότυπα στην αγορά, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα, η διαδικασία είναι δύσκολο να ενοποιηθεί το επίπεδο αυτοματοποίησης παραγωγής δεν είναι υψηλό, και η διαφορά μονομερών είναι σχετικά υψηλή. Μεγάλος, στις μεγάλης κλίμακας εφαρμογές, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι η ζωή του συστήματος είναι πολύ χαμηλότερη από τη ζωή του μονομερούς.